Gabián

Gabián

Gabián Película, realizada a partir de un modelo 3d, de unha peza do escultor Francés para a súa exposición Compostelaneando a miña...