Panteón Real

Orixinalmente, o Panteón Real compostelán situábase no extremo norte do cruceiro, no espazo hoxe ocupado pola capela de Santa Catalina. Alí repousaban, entre outros, os reis Fernando II e Afonso IX, Dª Berenguela, Raimundo de Borgoña ou o Infante Fernando Afonso, fillo primoxénito de Afonso IX. En 1535 o Panteón trasladouse á súa actual localización, provocando certa confusión nalgún dos sepulcros.
Sepulcro atribuído a Raimundo de Borgoña

Sepulcro atribuído a Raimundo de Borgoña

O Conde de Galicia Raimundo de Borgoña, introduciu esta dinastía na monarquía galaico-leonesa. Foi cónxuxe de raíña Urraca, filla do rei Afonso VI e irmán de Guido, o Papa Calixto II (1119-1124). Ambos tiveron unha estreita colaboración co arcebispo Diego Xelmírez,...

Sepulcro de Pedro Froilaz

Sepulcro de Pedro Froilaz

Pedro Froilaz, Conde de Traba, foi un personaxe fundamental na historia de Galicia na transición dos séculos XI ao XII. Foi un dos máis leais colaboradores de Raimundo de Borgoña e, tras a súa morte, fíxose cargo da educación do que habería de ser rei Afonso VII. Nas...

Sepulcro da Raíña Dª Berenguela

Sepulcro da Raíña Dª Berenguela

Aínda que hai constancia do desexo do rei Afonso VII por enterrarse na catedral de Santiago xunto ao seu pai, Raimundo de Borgoña, finalmente, á súa morte en 1157, foi enterrado na catedral de Toledo. En cambio, a súa esposa, Berenguela de Barcelona, falecida en 1149,...

Sepulcro do Rei Fernando II

Sepulcro do Rei Fernando II

Fernando II foi un rei fundamental para a catedral compostelá, impulsando o fin das obras, coa xenerosa pensión vitalicia concedida ao Mestre Mateo en 1168. En 1180, deixou escrita a súa elección da catedral compostelá como lugar de enterramento e, á súa morte, en...

Sepulcro do Rei Afonso IX

Sepulcro do Rei Afonso IX

Tradicionalmente, este sepulcro foi identificado co do seu pai, Fernando II, aínda que cuestións estilísticas parecen levar a peza a un momento posterior que encaixaría cronoloxicamente coa data da morte de Afonso IX en 1230.Aínda que realmente correspondíalle, como...

Sepulcro da Raíña Dª Xoana de Castro

Sepulcro da Raíña Dª Xoana de Castro

Con Afonso IX conformouse oficialmente o Panteón Real de Compostela pero, tamén, deuse por pechada a dinastía Borgoña e con ela o reino independente de Galicia e de León, que pasaron a unificarse co de Castela na persoa de Fernando III o Santo. Tempo despois, en 1374,...

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.