Select Page

Outros espazos

Ademais de pezas procedentes das fachadas do cruceiro, no Museo consérvanse importantes elementos procedentes da catedral románica e da Compostela medieval.
Relevo con figuras femininas

Relevo con figuras femininas

Atr. Taller bearnés activo en Compostela. Ca. 1150. Mármore Este fragmento de relevo actualmente conservado no Museo Catedral podería proceder do veciño Mosteiro de Antealtares, onde foi achado nos anos 40 do século pasado.Atribuíuse a un taller de formación bearnesa...

Altar Maior de Xelmírez

Altar Maior de Xelmírez

O 22 de abril de 1101 era consagrado Bispo de Santiago Diego Xelmírez, un personaxe fundamental para a catedral e, entre outras cousas, gran impulsor da construción da catedral románica e mecenas das artes. Cinco anos despois, tamén un 22 de abril, sería a data en que...