Select Page

Espazo sacro

Ademais doutras pezas expostas no mesmo, este espazo dedícase fundamentalmente á colección de pratería da catedral, organizada en dous ámbitos, o Tesouro, formado principalmente por ofrendas de peregrinación e obxectos litúrxicos históricos; e, o Relicario, mostra da importancia do culto ás reliquias desde a Idade Media, máis aló da Tumba apostólica.