O Coro pétreo

A segunda gran actuación do Mestre Mateo na catedral foi a construción dun gran coro de pedra policromada que ocupaba os catro primeiros tramos da nave central da catedral e que foi destruído nos primeiros anos do século XVII. A partir dos restos recuperados realizouse, no Museo Catedral, unha reconstrución parcial que se completa con outras pezas expostas nas súas salas.
Reconstruction of the Stone Choir

Reconstruction of the Stone Choir

After its demolition in the early years of the 17th century, some pieces of the choir were reused in other parts of the cathedral and many others were used as simple construction material in various projects that were being carried out in the cathedral at that time.In...

Figure of John the Apostle?

Figure of John the Apostle?

Master Mateo and his workshop. Ca. 1200. Granite In the first section of the south façade of Master Mateo’s choir, the sequence of characters of the pillar on the right side of the central part of the Portico of Glory formed by the apostles Peter, Paul, James, and...

Saint Matthew

Saint Matthew

Master Mateo and his workshop. Ca. 1200. GraniteThe image of Saint Matthew, currently exhibited in the Cathedral Museum, comes from the south side façade of Master Mateo’s stone choir, in particular from the last section in which he would form a group with the rest of...

Horses of the Three Wise Men Entourage

Horses of the Three Wise Men Entourage

Master Mateo and his workshop. Ca. 1200. Granite with remains of polychromy The entrance of the cathedral canons to the interior of the choir, which occupied the first sections of the central nave of the cathedral, was through the open door at its head. In order to...

Outside wall tower of the Choir

Outside wall tower of the Choir

Master Mateo. Ca. 1200. Granite with remains of polychromy The cresting of the outer fence of Master Mateo’s choir was decorated with a sequence of figures of Biblical characters, four in each section between columns of the cathedral, separated by architectural...

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.