Sepulcro atribuído a Raimundo de Borgoña

Sepulcro atribuído a Raimundo de Borgoña

Sepulcro atribuído a Raimundo de Borgoña Descripción O Conde de Galicia Raimundo de Borgoña, introduciu esta dinastía na monarquía galaico-leonesa. Foi cónxuxe de raíña Urraca, filla do rei Afonso VI e irmán de Guido, o Papa Calixto II (1119-1124). Ambos tiveron unha...
Sepulcro de Pedro Froilaz

Sepulcro de Pedro Froilaz

Sepulcro de Pedro Froilaz Descrición Pedro Froilaz, Conde de Traba, foi un personaxe fundamental na historia de Galicia na transición dos séculos XI ao XII. Foi un dos máis leais colaboradores de Raimundo de Borgoña e, tras a súa morte, fíxose cargo da educación do...
Sepulcro da Raíña Dª Berenguela

Sepulcro da Raíña Dª Berenguela

Sepulcro da Raíña Dª Berenguela Descrición Aínda que hai constancia do desexo do rei Afonso VII por enterrarse na catedral de Santiago xunto ao seu pai, Raimundo de Borgoña, finalmente, á súa morte en 1157, foi enterrado na catedral de Toledo. En cambio, a súa esposa,...
Sepulcro do Rei Fernando II

Sepulcro do Rei Fernando II

Sepulcro do Rei Fernando II Descrición Fernando II foi un rei fundamental para a catedral compostelá, impulsando o fin das obras, coa xenerosa pensión vitalicia concedida ao Mestre Mateo en 1168. En 1180, deixou escrita a súa elección da catedral compostelá como lugar...
Sepulcro do Rei Afonso IX

Sepulcro do Rei Afonso IX

Sepulcro do Rei Afonso IX Descripción Tradicionalmente, este sepulcro foi identificado co do seu pai, Fernando II, aínda que cuestións estilísticas parecen levar a peza a un momento posterior que encaixaría cronoloxicamente coa data da morte de Afonso IX en 1230.Aínda...
Sepulcro da Raíña Dª Xoana de Castro

Sepulcro da Raíña Dª Xoana de Castro

Sepulcro da Raíña Dª Xoana de Castro Descrición Con Afonso IX conformouse oficialmente o Panteón Real de Compostela pero, tamén, deuse por pechada a dinastía Borgoña e con ela o reino independente de Galicia e de León, que pasaron a unificarse co de Castela na persoa...