Abdías e Santo Tomás

Abdías e Santo Tomás

Abdías e Santo Tomás Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito As esculturas identificadas co profeta Abdías e Santo Tomás, procedentes do coro pétreo do Mestre Mateo, atópanse actualmente na parte inferior do primeiro tramo da dereita da fachada da...
Samuel e San Felipe

Samuel e San Felipe

Samuel e San Felipe Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoAs dúas imaxes, procedentes do coro do Mestre Mateo, que ocupan o nivel intermedio no primeiro tramo ao lado dereito da fachada da Porta Santa son as identificadas co profeta Samuel e co...
Miqueas e Oseas

Miqueas e Oseas

Miqueas e Oseas Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito As figuras procedentes do coro pétreo do Mestre Mateo que integran a parte alta do primeiro tramo ao lado dereito da fachada de Praterías son as identificadas como os profetas Miqueas e Oseas.O...
Habacuc e Xonás

Habacuc e Xonás

Habacuc e Xonás Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Na parte inferior do segundo tramo ao lado dereito da fachada da Porta Santa, atópanse as esculturas identificadas cos profetas Habacuc e Xonás, procedentes do coro do Mestre Mateo.Ambas as...
Xeremías e Santiago o Maior

Xeremías e Santiago o Maior

Xeremías e Santiago o Maior Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito As imaxes do profeta Xeremías e de Santiago o Maior, realizadas polo taller do Mestre Mateo para o coro da catedral compostelá, atópanse actualmente no nivel intermedio do último...
Malaquías e San Marcos

Malaquías e San Marcos

Malaquías e San Marcos Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito As esculturas identificadas coas representacións do profeta Malaquías e do Evanxelista San Marcos, forman parte do conxunto de pezas que coroaban as fachadas exteriores do coro do Mestre...