Aarón e Nahún

Aarón e Nahún

Aarón e Nahún Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito O coro pétreo labrado polo Mestre Mateo como parte do seu proxecto de culminación e renovación da catedral de Santiago para a súa solemne consagración, que tivo lugar no ano 1211, incluía unha...
Daniel e Isaías

Daniel e Isaías

Daniel e Isaías Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Estas dúas figuras, identificadas cos profetas Daniel e Isaías e procedentes do coro pétreo do Mestre Mateo, atópanse situadas, actualmente, no nivel intermedio do primeiro tramo, ao lado...
Salomón e Moisés

Salomón e Moisés

Salomón e Moisés Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito O primeiro tramo da esquerda da fachada da Porta Santa está rematado polas figuras do rei Salomón e Moisés procedentes do coro do Mestre Mateo. Ambas as figuras atoparíanse, orixinalmente, nos...
San Andrés e San Simón

San Andrés e San Simón

San Andrés e San Simón Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoAs imaxes hoxe situadas na parte inferior do segundo tramo ao lado esquerdo da fachada da Porta Santa foron identificadas como os apóstolos Andrés e Simón, respectivamente.O primeiro deles...
Saúl e Zacarías

Saúl e Zacarías

Saúl e Zacarías Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoAs figuras, procedentes do coro do Mestre Mateo, que ocupan o nivel intermedio no segundo tramo ao lado esquerdo da fachada da Porta Santa foron identificadas con Saúl e Zacarías.O lado sur da...
San Lucas e Axeo

San Lucas e Axeo

San Lucas e Axeo Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Pertencentes ao grupo de personaxes bíblicos que coroaban as fachadas do coro do Mestre Mateo e que foron reutilizadas na fachada da Porta Santa, actualmente, as imaxes identificadas con San...