Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio...
Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio...
Doelas co castigo dos luxuriosos

Doelas co castigo dos luxuriosos

Doelas co castigo dos luxuriosos Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Ambas as pezas deberon formar parte da primitiva fachada occidental da catedral, probablemente situadas no seu lado sur, en relación coa temática desenvolvida, inmediatamente a...
Rei David

Rei David

Rei David Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Do mesmo xeito que a súa parella, a figura do rei Salomón, a estatua do rei David formaba parte do conxunto escultórico da fachada do Pórtico da Gloria; e ambas foron trasladadas no século XVII ao...
Rei Salomón

Rei Salomón

Rei Salomón Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Esta estatua, que representa ao rei Salomón, creouse para a fachada do Pórtico da Gloria e, tras a modificación realizada no século XVI, foi retirada da súa localización orixinal e, posteriormente,...
Profeta Abraham

Profeta Abraham

Profeta Abraham Descrición Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Esta imaxe faría parella, probablemente situada a cada lado da porta ao lado norte da fachada exterior do Pórtico da Gloria, coa identificada como Isaac; dous dos patriarcas do Antigo...