Select Page

Fachada exterior do Pórtico da Gloria

O Pórtico da Gloria completábase cunha fachada aberta ao exterior que sufriu diversas intervencións ata a súa substitución pola barroca do Obradoiro. Desta fachada perdida, ao final do Camiño, consérvanse distintos elementos arquitectónicos e escultóricos que permiten intuír a súa estrutura e programa orixinais.
Rosetón da fachada

Rosetón da fachada

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito A iluminación xogaba un papel crave na escenografía sacra creada polo Mestre Mateo na catedral compostelá. Para iso tiñan especial importancia os vans abertos na fachada exterior do Pórtico da Gloria, aberta na súa...

Arco central da fachada

Arco central da fachada

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoEntre os elementos arquitectónicos recuperados, en diferentes momentos, procedentes da fachada exterior do Pórtico da Gloria, atópanse unha serie de fragmentos que poderían corresponder ás arquivoltas que formaban o seu...

Clave do arco central da fachada

Clave do arco central da fachada

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito con restos de policromía Entre os diversos fragmentos arquitectónicos, con decoración escultórica, atribuídos á desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, consérvanse varias pezas que procederían das tres...

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio florón a cada lado, cun arco de...

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio florón a cada lado, cun arco de...

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio florón a cada lado, cun arco de...

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio florón a cada lado, cun arco de...

Fragmento de cornixa

Fragmento de cornixa

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Entre os distintos elementos e fragmentos que se foron recuperando da fachada exterior do Pórtico da Gloria atópase un conxunto formado por cinco pezas, cada unha delas enmarcada por medio florón a cada lado, cun arco de...

Doelas co castigo dos luxuriosos

Doelas co castigo dos luxuriosos

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Ambas as pezas deberon formar parte da primitiva fachada occidental da catedral, probablemente situadas no seu lado sur, en relación coa temática desenvolvida, inmediatamente a continuación, no Pórtico da Gloria. Serían...

Rei David

Rei David

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Do mesmo xeito que a súa parella, a figura do rei Salomón, a estatua do rei David formaba parte do conxunto escultórico da fachada do Pórtico da Gloria; e ambas foron trasladadas no século XVII ao peitoril da loxia que...

Rei Salomón

Rei Salomón

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Esta estatua, que representa ao rei Salomón, creouse para a fachada do Pórtico da Gloria e, tras a modificación realizada no século XVI, foi retirada da súa localización orixinal e, posteriormente, trasladouse ao peitoril...

Profeta Abraham

Profeta Abraham

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Esta imaxe faría parella, probablemente situada a cada lado da porta ao lado norte da fachada exterior do Pórtico da Gloria, coa identificada como Isaac; dous dos patriarcas do Antigo Testamento, pai e fillo, que...

Profeta Isaac

Profeta Isaac

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Cara a 1520, a fachada exterior do Pórtico da Gloria que, ata entón estaba permanentemente aberta, foi reformada para colocar unhas portas exteriores que obrigaron a retirar algúns elementos arquitectónicos e o conxunto...

Profeta Elías

Profeta Elías

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoEsta placa en altorrelevo procede da desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, na que estaría situada nunha das súas xambas, facendo parella con outra peza que, como esta, consérvase tamén no Museo de Pontevedra...

Profeta Enoc

Profeta Enoc

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. GranitoComo a súa parella, identificada como Elías, formaba parte do conxunto escultórico da fachada exterior do Pórtico da Gloria, do que foron retiradas na súa reforma do ano 1520. Ambas pertencen, na actualidade, ao Museo de...

Figura masculina con cartela

Figura masculina con cartela

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Trátase dunha das estatuas - columna que formaban parte da fachada exterior que completaba o programa iconográfico do Pórtico da Gloria. Esta peza foi recuperada en 2016 enterrada nun oco dunha das torres da fachada do...

Cabeza dunha estatua – columna

Cabeza dunha estatua – columna

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito Esta peza foi achada a finais da década dos anos 80 do século XX nas obras dunha vivenda particular situada nos arredores da cidade de Santiago; alí fora reutilizada, nun momento indeterminado, como material construtivo,...

Figura de cabaleiro con espada

Figura de cabaleiro con espada

Atr. Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito. Colección particular Figura de difícil identificación, tradicionalmente atribuíuse ao grupo de esculturas que formaron parte do conxunto escultórico da fachada exterior do Pórtico da Gloria e que se dispersaron tras...