Select Page

A Catedral entre 1211 e 1500

Foron moitos os proxectos que se desenvolveron na catedral entre os anos 1211 e 1500, caso da construción do claustro medieval, do Panteón Real, as reformas do Pazo de Xelmírez, novas fundacións vinculadas aos prelados, capelas, retablos, etc.
Soldado do grupo da Matanza dos Inocentes

Soldado do grupo da Matanza dos Inocentes

Obradoiro compostelán de tradición mateana, Ca. 1250-1350. Granito con restos de policromía. Localización orixinal descoñecida na catedral. A pasaxe da Matanza dos Inocentes aparece descrita no Evanxeo de San Mateo e tivo, tamén, amplo dsenvolvemento nos apócrifos....

Rei Salomón da Matanza dos Inocentes

Rei Salomón da Matanza dos Inocentes

Obradoiro compostelán de tradición mateana, Ca. 1250-1350. Granito con restos de policromía. Localización orixinal descoñecida na catedral. A pasaxe da Matanza dos Inocentes aparece descrita no Evanxeo de San Mateo e tivo, tamén, amplo dsenvolvemento nos apócrifos....

Soldado e nai da Matanza dos Inocentes

Soldado e nai da Matanza dos Inocentes

Obradoiro compostelán de tradición mateana, Ca. 1250-1350. Granito con restos de policromía. Localización orixinal descoñecida na catedral. A pasaxe da Matanza dos Inocentes aparece descrita no Evanxeo de San Mateo e tivo, tamén, amplo dsenvolvemento nos apócrifos....

Saión da Matanza dos Inocentes

Saión da Matanza dos Inocentes

Obradoiro compostelán de tradición mateana, Ca. 1250-1350. Granito con restos de policromía. Localización orixinal descoñecida na catedral. A pasaxe da Matanza dos Inocentes aparece descrita no Evanxeo de San Mateo e tivo, tamén, amplo dsenvolvemento nos apócrifos....

Anxo con cartela

Anxo con cartela

Taller compostelán de influencia mateana. Primeira metade do século XIII. Granito

Santiago o Menor

Santiago o Menor

Taller compostelán de influencia mateana. Ca. 1225. Granito con restos de policromía O culto ao "outro Santiago" da catedral tivo importancia desde época xelmiriana, en que Urraca regalou ao arcebispo a reliquia da súa cabeza, que pasou a conservarse nunha arca de...

Anunciación

Anunciación

Taller compostelán, primeira metade do século XIII. Granito con restos de policromía Este conxunto tería a súa orixe nunha capela dedicada á Nosa Señora da O pertencente ao gremio de tecedores da cidade de Santiago, a cal no século XVI trasladaríase á Corticela, onde...

Santiago sedente e coroado

Santiago sedente e coroado

Taller compostelán, Ca. 1250-1350. Granito policromado. Trátase dunha curiosa evolución do modelo iconográfico creado polo Mestre Mateo no parteluz do Pórtico da Gloria e no altar maior, sobre todo, en relación con este último, ao incorporar a coroa que, durante moito...

Tímpano da entrada de Xesús en Xerusalén

Tímpano da entrada de Xesús en Xerusalén

Taller compostelán. Ca. 1240-1250. Granito Trátase dunha peza que orixinalmente presidiu a portada principal da Igrexa de Santo Domingo de Bonaval, fundación dominica situada na entrada do Camiño de Santiago na cidade. No século XVII, en que se reformou o templo, a...

Anunciación

Anunciación

Coimbra, Atr. Mestre Pero, Ca. 1325. Calcaria policromada Este conxunto formou parte de senllos altares situados no trascoro, onde permaneceron ata mediados do século XIX en que a Virxe foi substituída pola da Anunciación do gremio dos tecedores. Tempo despois,...

Virxe do Perdón

Virxe do Perdón

Anónimo, segundo cuarto do século XV. Alabastro con restos de policromía. Esta delicada imaxe de alabastro policromado presidía o retablo da capela do arcebispo Lope de Mendoza, que estaba situada, desde mediados do século XV, no lugar que actualmente ocupa a capela...

San Miguel pesando as ánimas

San Miguel pesando as ánimas

Coimbra, Atr. Joao Afonso, segunda metade do século XV. Calcaria policromada Tradicionalmente relacionouse esta imaxe con aquela que, segundo as crónicas, coroaba a chamada Torre do Anxo ou de San Miguel, que se achaba nun dos ángulos da fachada norte da catedral. Con...

Santa Ana, a Virxe e o Neno

Santa Ana, a Virxe e o Neno

Atr. Nicolás de Chaterenne, Ca. 1500. Calcaria policromada Esta peza, atribuída ao mestre borgoñón Nicolás de Chaterenne, que traballou na época na catedral e no veciño Hospital Real, puido pertencer ao altar dedicado a Santa Ana na capela de don Lope de...