Santa Ana, a Virxe e o Neno

Descrición

Atr. Nicolás de Chaterenne, Ca. 1500. Calcaria policromada

Esta peza, atribuída ao mestre borgoñón Nicolás de Chaterenne, que traballou na época na catedral e no veciño Hospital Real, puido pertencer ao altar dedicado a Santa Ana na capela de don Lope de Mendoza.
Responde o modelo iconográfico de Santa Ana Tripla, que tivo especial desenvolvemento no século XV desde o mundo xermánico, no cal se incide na xenealoxía humana de Xesús, representado como Neno, en brazos da súa Nai e esta, á súa vez, amparada pola súa nai Santa Ana, destacada na perspectiva xerárquica do conxunto.

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es