Anunciación

Descrición

Taller compostelán, primeira metade do século XIII. Granito con restos de policromía

Este conxunto tería a súa orixe nunha capela dedicada á Nosa Señora da O pertencente ao gremio de tecedores da cidade de Santiago, a cal no século XVI trasladaríase á Corticela, onde haberían de permanecer as pezas ata que, no século XIX, separáronse, pasando a imaxe de María ao trascoro da catedral. Por fin, nos anos centrais do século XX, coa eliminación do coro, a parella volveu reunirse, nesta ocasión, no Museo.
Posiblemente, no momento do seu traslado á Corticela, as pezas se repintaron e dese momento serían os restos que se aprecian, sobre todo na figura do Arcanxo, do uso da técnica do brocado aplicado, que tamén se viu, na catedral, na segunda policromía do Pórtico da Gloria e na bóveda da actual capela de San Fernando.

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es