Sepulcro da Raíña Dª Berenguela

Descrición

Aínda que hai constancia do desexo do rei Afonso VII por enterrarse na catedral de Santiago xunto ao seu pai, Raimundo de Borgoña, finalmente, á súa morte en 1157, foi enterrado na catedral de Toledo. En cambio, a súa esposa, Berenguela de Barcelona, falecida en 1149, si sería sepultada en Compostela seguindo, nas súas exequias, o cerimonial disposto polo seu esposo anos antes.
Fronte ao que sucede con outros sepulcros do Panteón Real compostelán, neste caso non hai dúbidas acerca da identidade do personaxe representado. Con todo, este non sería o sepulcro primixenio, pois detalles estilísticos e da propia vestimenta da imaxe xacente, levan esta peza cara ao ano 1230, data da morte do rei Alfonso IX e da constitución oficial do Panteón Real, momento no cal, con toda probabilidade, se levaron a cabo obras de adecuación na Capela e, con iso, xunto a outras actuacións, este novo sepulcro que é unha destacada mostra da escultura funeraria do primeiro terzo do século XIII.

Modelo 3D
Video
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es