Clave do arco central

Descrición

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito con restos de policromía

Entre os diversos fragmentos arquitectónicos, con decoración escultórica, atribuídos á desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, consérvanse varias pezas que procederían das tres arquivoltas que formaban o seu gran arco central, a través do cal o Pórtico se abría, maxestoso, ao exterior. Estes elementos serían retirados cara ao ano 1520, con ocasión da remodelación que sufriu a portada para poder colocar portas na mesma.
Unha das pezas recuperadas corresponderíase coa clave da arquivolta maior do arco e nela, como nas bóvedas da cripta, aparecen representados uns anxos astróforos, portando nas súas mans, respectivamente, o sol e a lúa: simbolizan, dentro do programa iconográfico que se desenvolve no conxunto do Pórtico da Gloria, o mundo terreal que necesita dos astros para iluminarse, fronte á Cidade de Deus na que a Luz é o Cordeiro.

Modelo 3D
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.