Sepulcro de Pedro Froilaz

Descrición
Pedro Froilaz, Conde de Traba, foi un personaxe fundamental na historia de Galicia na transición dos séculos XI ao XII. Foi un dos máis leais colaboradores de Raimundo de Borgoña e, tras a súa morte, fíxose cargo da educación do que habería de ser rei Afonso VII. Nas primeiras décadas do século XII, xunto con Diego Gelmírez, foron os principais responsables do poder que adquiriu a sede compostelá.
Tras a súa morte en 1126, foi enterrado na catedral de Santiago e, oito séculos despois, en 1926, os seus restos foron trasladados ao Panteón Real, encargándose a Maximino Magariños un novo sepulcro con imaxe xacente do personaxe, representado como un home de idade avanzada vestido con armadura, portando unha espada entre as súas mans e cun lebrel aos seus pés. Na inscrición do frontal, identifícaselle, incidindo no seu labor como “ayo” do monarca.
Modelo 3D
Vídeo

Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es