Santiago o Menor

Descrición

Taller compostelán de influencia mateana. Ca. 1225. Granito con restos de policromía

O culto ao “outro Santiago” da catedral tivo importancia desde época xelmiriana, en que Urraca regalou ao arcebispo a reliquia da súa cabeza, que pasou a conservarse nunha arca de ouro. No século XIV, Berenguel de Landoria encargou un novo relicario que pasou a ser unha das pezas máis destacadas do Tesouro catedralicio.
En relación con este culto a Santiago o Menor, está esta peza que, durante séculos estivo colocada na Cripta do Pórtico da Gloria, ata que en data recente pasou ao Museo tras restaurarse.
Trátase dunha estilizada escultura policromada, de evidente influencia mateana e que lembra na súa concepción, ás estatuas – columna do Pórtico, aínda que, cunha clara evolución ao estilo gótico e diferente calidade escultórica. De marcada frontalidade, suxeita, coas súas mans, unha estreita cartela que cruza o seu peito, na que se le a inscrición “S. IACOBUS MINOR”

Modelo 3D
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.