San Mateo

Descrición

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito

A imaxe de San Mateo actualmente exposta no Museo Catedral procede da fachada ao lado sur do coro pétreo do Mestre Mateo, concretamente do último tramo da mesma, na que formaría grupo co resto de Evanxelistas.
Tras ser retirada do coro foi recolocada no oco dunha xanela na capela de San Bartolomeu, na xirola da catedral, onde permaneceu ata a súa incorporación aos fondos do Museo, expoñéndose, actualmente, no espazo monográfico dedicado ao Mestre Mateo no Salón de Cerimonias do Pazo de Xelmírez.
A peza, de exquisita e delicada factura, segue o modelo utilizado para o seu homónimo no tímpano do Pórtico da Gloria, escribindo sobre un pupitre apoiado no seu colo desde o que se desprega unha cartela en vertical. Ambas as imaxes serven, ademais, para apreciar a evolución do taller mateano no tempo transcorrido entre elas.

Modelo 3D
Video
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.