Relevo con figuras femininas

Descrición

Atr. Taller bearnés activo en Compostela. Ca. 1150. Mármore

Este fragmento de relevo actualmente conservado no Museo Catedral podería proceder do veciño Mosteiro de Antealtares, onde foi achado nos anos 40 do século pasado.
Atribuíuse a un taller de formación bearnesa activo en Compostela nos anos centrais do século XII e que posiblemente traballaría na remodelación de Antealtares que incluíu un novo altar e unha portada, á cal pertencería esta peza, quizais, polo seu lateral biselado, a unha das xambas daquela.
A figura coroada que se conserva completa, situada baixo unha arquería de medio punto, estendendo a súa man dereita, identificouse como unha Virxe da Anunciación, que se completaría, alén, co relevo do Arcanxo.
A placa continuaría con outra imaxe feminina, da que só se conserva a cabeza, neste caso tocada e situada baixo unha arquitectura igual que a anterior.

Modelo 3D
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.