Xeremías e Santiago o Maior

Descrición

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito

As imaxes do profeta Xeremías e de Santiago o Maior, realizadas polo taller do Mestre Mateo para o coro da catedral compostelá, atópanse actualmente no nivel intermedio do último tramo ao lado dereito da portada da Porta Santa.
A identificada como Xeremías formaba parte do grupo de profetas maiores do primeiro tramo da fachada norte do coro, acompañada de Isaías, Ezequiel e Daniel. Como eles, leva como distintivo da súa condición, o gorro frixio e viste ampla túnica.
Pola súa banda, a imaxe de Santiago estaría situada no primeiro tramo da fachada ao lado sur do coro, seguindo a mesma ordenación e personaxes do piar do mesmo lado do Pórtico da Gloria: Pedro, Paulo, Santiago e Xoán. Continuaría a secuencia de figuras sedentes do apóstolo Santiago iniciada polo Mestre Mateo no Pórtico e continuada na capela maior da catedral, sobre o sepulcro apostólico.

Modelo 3D

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es