Doelas co castigo dos luxuriosos

Descrición

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito

Ambas as pezas deberon formar parte da primitiva fachada occidental da catedral, probablemente situadas no seu lado sur, en relación coa temática desenvolvida, inmediatamente a continuación, no Pórtico da Gloria. Serían retiradas da súa localización orixinal a partir de 1738, en que se comezou a construción da actual fachada barroca do Obradoiro.
Nos seus relevos represéntase, cunha finalidade exemplarizante para o espectador medieval, o castigo do pecado da luxuria. Nunha delas móstrase a un home espido, ao cal rodea unha serpe mordéndolle a entreperna, mentres outro réptil engole o seu pene. A outra representa a unha muller á que dúas serpes mórdenlle os peitos, á vez que outros animais castigan a súa cara e pernas.

Modelo 3D
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.