Profeta Abraham

Descrición

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito

Esta imaxe faría parella, probablemente situada a cada lado da porta ao lado norte da fachada exterior do Pórtico da Gloria, coa identificada como Isaac; dous dos patriarcas do Antigo Testamento, pai e fillo, que actuarían como prefiguracións de Cristo. Completarían, deste xeito, a mensaxe precursora da devandita fachada, que enlazaba directamente co interior do propio Pórtico.
Do mesmo xeito que a súa parella e outras esculturas, foi retirada da fachada nos anos 1520 e 1521, quedando, despois, depositadas no veciño Colexio de Fonseca. De alí pasaron ao pazo dos Ximonde en Vedra e, por fin, foron adquiridas polo Concello compostelán en 1948, como queda acreditado polo documento de compra conservado. Con todo, sen que se teñan detalles respecto diso, as dúas pezas atópanse, na actualidade, no Pazo de Meirás, propiedade dos herdeiros de Francisco Franco.

Modelo 3D
Video

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.