Select Page

Cabeza dunha estatua - columna

Descripción

Mestre Mateo e o seu taller. Ca. 1200. Granito

Esta peza foi achada a finais da década dos anos 80 do século XX nas obras dunha vivenda particular situada nos arredores da cidade de Santiago; alí fora reutilizada, nun momento indeterminado, como material construtivo, servindo para soster unha das vigas da casa. En 2016 a peza expúxose ao público por primeira vez e, despois, foi xenerosamente depositada, polo seu propietario, con carácter temporal, no Museo Catedral.
Forma parte, xunto a outras pezas, do conxunto escultórico procedente da fachada exterior do Pórtico da Gloria, desmontado en 1520 con motivo das obras de reforma da mesma. As esculturas foron retiradas e dispersadas, recuperándose só algunhas delas.
Esta delicada e fermosa cabeza, sen dúbida obra dun gran escultor da época, axústase en características ás estatuas – columna do Pórtico e presenta a particularidade de ser independente do corpo que a completaba.

Modelo 3D
Video
Fotos

Información

Promove: Fundación Catedral de Santiago
Colabora: S. A. de Xestión do Plan Xacobeo – Xunta de Galicia

Dirección proxecto: Ramón Yzquierdo Peiró
Dixitalización e tratamento imaxes: Margen / Elipseeg.com
Deseño Gráfico: La Cosa Gráfica

Contacto

Fundación Catedral de Santiago
Casa do Deán, Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela · (España)
T.: +34 981 569 327
museo@catedraldesantiago.es

Prohibida a reproducción parcial ou total dos contidos deste sitio web sen a autorización da Fundación Catedral de Santiago.
Todos os dereitos reservados.